KÖPVILLKOR

Covid-19 info:

 

Mottagningen är öppen men med särskilda förhållningsregler. Just nu föredrar vi också digitala möten för våra nära kunder och patienter med anledning av att vi strävar efter att begränsa antalet kontakter i och med den pågående Coronapandemin. Du som känner att ett fysiskt möte gynnar dig bäst och är symptomfri är dock fortsatt välkommen till mottagningen.

 

För dig som är eller planerar att bli kund eller patient hos Idrottsdietisten, vänligen läs följande info angående Corona-pandemin. Klicka här för att komma till info-sidan. Ta hand om er! 💙

Vad roligt att du valt att förbättra din hälsa med hjälp av Idrottsdietisten! Här är några saker som kan vara bra för dig som kund eller patient att veta. Har du några andra frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss! Vi ser fram emot att hjälpa dig att nå ditt mål.

Nu kör vi!

AV-/OMBOKNING
Avbokning eller ombokning av möte sker senast 2 dagar (48 h) innan inbokat möte via mail eller sms, annars debiteras hela summan. Kostmöten kan ske via telefon eller video istället för fysiskt möte på mottagningen vid t ex sjukdom (eller som nu under Covid-19 pandemin även vid symptom).

GILTIGHET
Paket är giltiga sex månader från köp. Det gäller även enstaka möten som betalats i förväg men avbokats senast 48 h innan avtalat möte som du därför har kvar att nyttja inom giltighetstiden. Undantag är månadsinvesteringen om 12 månader.

BETALNING M.M.

Du kan välja att betala antingen med Swish i samband med mötet eller faktura med 7 dagars förfallodatum som skickas till angiven mailadress. Möjlighet att skicka fakturan mot slutet av månaden finns. Fakturaavgiften är 39 kr oavsett totalbelopp. För de löpande månadsfakturorna utgår ingen fakturaavgift. Försenad inbetalning ger omedelbar påminnelseavgift med 60 kr samt lagstadgad dröjsmålsränta om 8% årsbelopp. Vid fortsatt utebliven faktura går ärendet vidare till Inkasso/Kronofogden med 170 respektive 300 kr i tilläggsavgift.

DELBETALNING/MÅNADSUPPLÄGG
Avser månadsdelbetalning av paket om 8, eller 14 möten till Idrottsdietisten under totalt 6 respektive 12 månader, mötena är giltiga att boka och använda under 6 (8 möten) eller 12 (14 möten) månader från köpdatumet. Mötena som ingår i ditt paket kan användas till både kostrådgivning och träning och kan också slås ihop för längre möten. Upplägget om 14 möten/år kan fördelas max 2 träffar/månad, för upplägget om 8 möten under ett halvår finns inga sådana begränsningar.

Månadsavtalet går ej att frysa, men efter  halva tiden (3 resp 6 månader) går det bra att betala in resterande summa på en samlad faktura, meddela Idrottsdietisten senast den 14:e den månad du önskar betala in resterande belopp. Efter sista månaden då hela totalsumman betalats in avslutas månadsfaktureringen automatiskt och kunden erbjuds att förlänga samarbetet med Idrottsdietisten på det sätt som passar kunden bäst.

FÖRETAGSUPPLÄGG
Företag är välkomna att anlita Idrottsdietisten för både kostrådgivning, träning, föreläsning eller sjukvårdande behandling för sina anställda. Moms tillkommer på de angivna priserna i de fall det är applicerbart (sjukvårdande verksamhet är momsbefriat), faktura skickas med 14 dagars förfallodatum.


ANSVAR
All träning sker på egen risk och kunden ansvarar själv att informera om skador och tillstånd som kan äventyra säkerheten vid träning i Idrottsdietistens regi. Idrottsdietisten ansvarar inte för stöld av egendom i Idrottsdietistens lokaler eller vid andra aktiviteter i Idrottsdietistens regi.

FRISKVÅRDSBIDRAG
Fakturan från Idrottsdietisten tillsammans med inbetalningen från din bank brukar gälla om du behöver visa upp dokument för din arbetsgivare för att få ta del av friskvårdsbidrag på din arbetsplats. Särskilda avtal kan skrivas med företag om upplägg för företagsfriskvård, hör av er till oss vid intresse.

 

VÅRDGIVARE - PRIVAT DIETISTMOTTAGNING

Idrottsdietisten Leg. Dietist Josefine Dahlqvist är godkänd privat vårdgivare och dietistmottagning. Patientförsäkring är tecknad av Idrottsdietisten som täcker patienter inom den sjukvårdande verksamheten. Remisser skickas i första hand till vår e-post, i andra hand till vår postadress eller lämnas in direkt på mottagningen. Journalutdrag kan fås till en administrativ kostnad om 390 kr och hämtas på mottagningen (eller skickas som REK mot extra avgift). Idrottsdietistens behandlande verksamhet går ej under högkostnadsskyddet.

ÅNGERRÄTT

Du har 14 dagars ångerrätt från det att avtal ingåtts. Med avtal menas både överenskommelse per telefon eller mail såväl som på vår mottagning eller andra aktiviteter kopplade till Idrottsdietisten. För att ångerrätten ska godkännas behöver vi den skriftligt, förslagsvis per mail. Har vi slutit avtalet på telefon eller mail finns här Konsumentverkets mall för att ångra köpet. Har du redan påbörjat behandlingen eller träningspassen betalas motsvarande summa för ordinarie pris per förbrukat möte av dig som kund och återstående summa betalas tillbaka till dig inom 7 dagar, ordinarie avbokningsregler om 48 h gäller för att avgöra vilka tillfällen som skall inkluderas och inte. Har du inte betalat in beloppet för dina utnyttjade tillfällen i förväg skickas en faktura om 7 dagars förfallodatum + 39 kr fakturaavgift, alternativt kan du swisha totalsumman direkt utan extra avgift, kontakta oss för att få totalsumman.

INFORMATIONSINSAMLING

Uppgifter som du lämnar till Idrottsdietisten kan sparas så länge behandling pågår och en rimlig tid därefter men delas aldrig till annan part utan ditt godkännande (sådana tillfällen då din information delges annan part med ditt medgivande kan t ex vara medicinska uttalanden eller remisser till läkare eller försäkringsbolag.) Vi sparar endast sådan information som är nödvändig för att kunna genomföra de uppdrag du gett till Idrottsdietisten. För informationsinsamling på grund av lagstadgad journalföring gäller Patientdatalagen.