top of page

KÖPVILLKOR

Vad roligt att du valt att förbättra din hälsa med hjälp av Idrottsdietisten! Här är några saker som kan vara bra för dig som kund eller patient att veta. Har du några andra frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss! Vi ser fram emot att hjälpa dig att nå ditt mål. Nu kör vi!

AV-/OMBOKNING
Avbokning eller ombokning av samtliga besök sker senast 2 dagar (48 h) innan inbokat möte via mail eller sms, annars debiteras kunden/patienten hela summan inkl ev extraavgifter för medföljande. Du kan välja att antingen swisha beloppet på egen hand (+0 kr) eller invänta faktura med 7 dagars förfallodat (+49 kr).

 

Vid virussjukdom eller sjukdomssymptom sker kostrådgivningsmöten utan undantag via telefon eller video istället för fysiskt möte på mottagningen, alternativt ombokas mötet utan extra kostnad till en ny mötestid inom 14 dagar (skulle inget nytt möte bokas in inom denna tid debiteras hela kostnaden för det uteblivna besöket).

GILTIGHET
Paket är giltiga sex månader från köp. Det gäller även enstaka möten som betalats i förväg men avbokats senast 48 h innan avtalat möte som du därför har kvar att nyttja inom giltighetstiden.

BETALNING M.M.

Du kan välja att betala antingen med Swish i samband med mötet eller faktura med 7 dagars förfallodatum som skickas till din mailadress. Möjlighet att skicka fakturan mot slutet av månaden finns om så önskas. Fakturaavgiften är 49 kr oavsett totalbelopp. För månadsuppläggen (8 möten under 6 månader eller 10 möten under 6 månader) läggs ingen extra fakturaavgift på beloppet som anges i prislistan.

 

Försenad inbetalning ger omedelbar påminnelseavgift med 60 kr samt lagstadgad dröjsmålsränta om 8% årsbelopp. Vid fortsatt utebliven faktura går ärendet vidare till Inkasso/Kronofogden samt 180 respektive 300 kr i tilläggsavgift.

 

MEDFÖLJANDE PERSONER

Vid sjukvårdande behandling av ungdomar upp till och med 17 år medföljer en förälder in på mötet utan extra kostnad. För vuxna, eller ungdomar som ej omfattas av sjukvård, välkomnas medföljande mot extraavgift om +490 kr per besök. Hör gärna av dig om du är osäker vad som gäller för dig. Vid digitala möten får anhöriga vara med utan kostnad oavsett ålder eller orsak till besök.


DELBETALNING/MÅNADSUPPLÄGG
Avser månadsdelbetalning av paket om 8 eller 10 möten under 6 sammanhängande månader från köpdatumet. Mötena som ingår i ditt paket kan användas till kostrådgivning eller träning.
Efter perioden, då hela totalsumman har betalats in, avslutas månadsfaktureringen och kunden erbjuds att vid fortsatt behov av uppföljning förlänga samarbetet med Idrottsdietisten på det sätt som passar kunden/patienten bäst.


ANSVAR
Du ansvarar för att uppdatera Idrottsdietisten med dina aktuella kontaktuppgifter (mail och telefon). All träning sker på egen risk och kunden ansvarar själv att informera om skador och tillstånd som kan äventyra säkerheten vid träning i Idrottsdietistens regi. Idrottsdietisten ansvarar inte för stöld av egendom i Idrottsdietistens lokaler eller vid andra aktiviteter i Idrottsdietistens regi.

 

VÅRDGIVARE - PRIVAT DIETISTMOTTAGNING

Idrottsdietisten Leg. Dietist Josefine Dahlqvist är godkänd privat vårdgivare och dietistmottagning. Patientförsäkring är tecknad av Idrottsdietisten som täcker patienter inom den sjukvårdande verksamheten. Remisser skickas i första hand till vår e-post, i andra hand till vår postadress eller lämnas in direkt på mottagningen. Journalutdrag kan fås till en administrativ kostnad om 390 kr och hämtas på mottagningen (eller skickas som REK mot extra avgift). Idrottsdietistens behandlande verksamhet går ej under högkostnadsskyddet.


FÖRETAGSUPPLÄGG

Företag är välkomna att anlita Idrottsdietisten för både kostrådgivning, träning, föreläsning eller sjukvårdande behandling för sina anställda. Moms tillkommer på de angivna priserna i de fall det är applicerbart (sjukvårdande verksamhet är momsbefriat), faktura skickas med 14 dagars förfallodatum.

 

FRISKVÅRDSBIDRAG
Fakturan från Idrottsdietisten tillsammans med inbetalningen från din bank brukar gälla om du behöver visa upp dokument för din arbetsgivare för att få ta del av friskvårdsbidrag på din arbetsplats. Särskilda avtal kan skrivas med företag om upplägg för företagsfriskvård, hör av er till oss vid intresse.

ÅNGERRÄTT

Du har 14 dagars ångerrätt från det att avtal ingåtts. Med avtal menas både överenskommelse per telefon eller mail såväl som på vår mottagning eller andra aktiviteter kopplade till Idrottsdietisten. För att ångerrätten ska godkännas behöver vi den skriftligt, förslagsvis per mail. Har vi slutit avtalet på telefon eller mail finns här Konsumentverkets mall för att ångra köpet. Har du redan påbörjat behandlingen eller träningspassen betalas motsvarande summa för ordinarie pris per förbrukat möte av dig som kund, se prislista, och återstående summa betalas tillbaka till dig inom 7 dagar, ordinarie avbokningsregler om 48 h gäller för att avgöra vilka tillfällen som skall inkluderas i detta belopp och inte. Har du inte betalat in beloppet för dina utnyttjade tillfällen i förväg skickas en faktura om 7 dagars förfallodatum + 49 kr fakturaavgift, alternativt kan du swisha oss direkt utan den extra fakturaavgiften, kontakta oss för att få den uträknade totalsumman.

INFORMATIONSINSAMLING

Uppgifter som du lämnar till Idrottsdietisten kan sparas så länge behandling pågår och en rimlig tid därefter men delas aldrig till annan part utan ditt godkännande (sådana tillfällen då din information delges annan part med ditt medgivande kan t ex vara medicinska uttalanden eller remisser till läkare eller försäkringsbolag.) Vi sparar endast sådan information som är nödvändig för att kunna genomföra de uppdrag du gett till Idrottsdietisten. För informationsinsamling på grund av lagstadgad journalföring gäller Patientdatalagen. Cookies används på hemsidan, här kan du läsa mer om det.

 

Särskilda förhållningsregler pga Covid-19:

Ordinarie avbokningsregler gäller. Av-/Ombokning senast 48 h innan bokat möte, annars debiteras hela summan (du kan välja mellan att antingen swisha beloppet på egen hand (+0 kr) eller invänta faktura med 7 dagars förfallodat (+49 kr)). Vid pågående virussjukdom genomförs samtliga möten digitalt (video eller telefon), alternativt ombokas mötet utan extra kostnad till en ny mötestid inom tio dagar (skulle inget nytt möte bokas in inom denna tid får du stå för kostnaden för det uteblivna ordinarie besöket i sin helhet och boka in ett nytt besök därefter).

 

Med symptom på Covid-19, eller konstaterad Covid-19 utan symptom hos dig eller någon i din närhet, genomförs mötet utan undantag via video eller telefon. Zoom används som förstahandsval. Se till att ha egen personvåg hemma för digitalt uppföljningsmöte i de fall där viktmonitorering är en väsentlig del av behandlingen.

Munskydd används inte längre per automatik under mötena men finns här om du önskar att vi använder detta när vi ses. Handsprit finns i mötesrummet.

 

Ta hand om er och välkomna att boka in er för fysiskt eller digitalt möte vid behov! 💙

bottom of page