KOSTRÅDGIVNING VID ÄTSTÖRNING I GÖTEBORG OCH ONLINE

Leg. Dietist kan hjälpa dig att hitta rätt

 

Idrottsdietisten är din privata dietist! Hit kan du komma med eller utan remiss från läkare, men ibland kan det vara nödvändigt att ta prover eller liknande hos din vårdcentral för att få den bästa behandlingen hos oss. Har du inte möjlighet att ta dig till oss i Göteborg ses vi istället via online, via Zoom, Skype eller telefon. All rådgivning och behandling är förankrad i vetenskapen och följer hela tiden nya rön och studier inom ämnet. Kostrådgivningen fokuserar på dig som individ där varje människa är unik och kräver individuellt bemötande för att lyckas nå sitt mål. Vi är noga med att hitta dig där du är och strävar inte efter att förändra dig, mycket hellre vanorna, på så sätt blir också kostförändringen mer långsiktigt hållbar.

 

Ätstörningar

 

   ⇢ Antal möten = ca 6-12 träffar

 

Ätstörningar kan ta sig många former. Ibland, men inte alltid, har personen också undervikt eller pågående viktnedgång. Anorexia, bulemi eller ortorexi ("idrottsanorexia") är exempel på ätstörningsdiagnoser. Ätstörningar kan förutom att bidra till ofördelaktiga tankar kring mat och restriktivt ätande också leda till trötthet, nedstämdhet, näringsbrister, magproblem, mensbortfall och benskörhet. Tränar man hårt kan en ätstörning dessutom leda till prestationsnedsättning, ökad skadebenägenhet eller ökad muskelnedbrytning. Det är därför viktigt att ta tag i problemen så snart man kan för att undvika ytterligare komplikationer.

 

Idrottsdietisten kan hjälpa dig som vill komma ur en ofördelaktig relation till din kost och nå en hälsosam vikt. En ätstörningsbehandling hos dietist är långsiktig och stressas inte fram. Har du en lättare form av ätstörning eller genomgått psykologisk behandling under en period kan det vara ett gott komplement med regelbunden kontakt med dietist för att få svar på dina kostrelaterade frågor och sakta komma tillbaka till en hälsosam kosthållning igen. Det vi tillsammans kan jobba med är att skapa nya rutiner för måltidsordning, samtala kring energinivåer, näringssammansättning och behov, och i din takt utmana din nuvarande kosthållning med nya mer konstruktiva sätt att se på maten.

⇢ Har du stor ångest eller oro inför att göra förändringar eller just nu befinner dig i en pågående tuffare ätstörning behöver du innan, eller samtidigt som, dietistbehandlingen ha kontakt med psykolog för att ge dig själv möjligheten att ta till dig kostråden. Jag som dietist tar givetvis hänsyn till dina pågående utmaningar men kan inte på ett djupare plan vägleda dig i detta, kontakta då först en privat psykolog eller din Vårdcentral eller BUP.

Vill du boka in en tid för att samtala kring din kost hos Leg .Dietist på Idrottsdietisten, klicka på knappen nedan så kommer du till bokningssidan. Varmt välkommen!

Här kan du läsa om våra andra områden:

 
Viktnedgång

För att gå ner i vikt krävs en förändring av kosten, ofta i kombination med ökad eller justerad träning. Läs mer om viktnedgång här.

 

IBS (Irritable Bowel Syndrome)

IBS är en vanlig diagnos som ofta går att lindra med rätt kost. Läs mer om IBS här.

 

Idrottsnutrition

Som idrottare är kosten mycket viktigt och kan vara det som skiljer vinst eller förlust. Läs mer om idrottsnutrition här.

 

Allergier och överkänslighet

Laktosintollerens, allergier, celiaki (glutenintolerens) är exempel på tillstånd som kräver kostbehandling. Läs mer om allergier och överkänslighet här.

 

Vegetarisk kost

Som vegetarian eller vegan är det viktigt att ha god koll på vad man äter för att få i sig det kroppen behöver. Läs mer om vegetarisk kost här.

 

Övrigt

Har du andra funderingar kring din kost eller vill få en översyn på om du äter som du ska är vi platsen för dig. Låt Idrottsdietisten hjälpa dig att räta ut frågetecken och hjälpa dig mot ett mer hälsosamt du! Kontakta oss för att boka in en tid.

Andra frågor? Kontakta oss!

Thanks! Message sent.

Du vet väl att du kan

få hjälp även på Zoom,

Skype eller telefon?

 

Perfekt om du inte har möjlighet att komma hit till mottagningen i Göteborg.