top of page

KOSTRÅDGIVNING VID ÄTSTÖRNING

- Leg. Dietist kan hjälpa dig med ätstörning

 

Idrottsdietisten är din privata dietist sedan 2014. Hit kan du komma utan remiss från läkare, men ibland kan det vara nödvändigt att ta prover eller utredas hos din vårdcentral för att få rätt behandlingen hos oss. Har du inte möjlighet att ta dig till Göteborg ses vi istället online. All rådgivning och behandling är förankrad i vetenskapen och följer nya rön och studier inom ämnet. Idrottsdietisten är noga med att hitta dig där du är, och råden ges på individnivå, på så sätt blir kostförändringen också mer långsiktigt hållbar.

 

Ätstörningar

 

   ⇢ Antal möten = ca 6-20 träffar

 

Lider du av anorexia eller annan ätstörning och behöver hjälp hur du ska äta för att må bättre? Ätstörningar kan se ut på olika sätt, ibland, men inte alltid, har personen också undervikt eller en pågående viktnedgång. Anorexia med eller utan undervikt, och bulimi (hetsätning med kompensatoriskt beteende) är exempel på ätstörningsdiagnoser. Även personer som känner igen sig i begreppet ortorexi kan behöva stöttning av dietist för att komma tillrätta med sina rutiner och val kring kost och träning. Ätstörningar kan, förutom att bidra till ofördelaktiga tankar kring mat och restriktivt ätande, leda till trötthet, nedstämdhet, näringsbrister, magproblem, mensbortfall och benskörhet. Vill du ha hjälp att kostbehandla en undervikt utan ätstörning - läs mer här.

En ätstörningsbehandling hos dietist är långsiktig och stressas inte fram. Har du lättare form av ätstörningsymptom eller redan genomgår eller genomgått psykologisk behandling för detta kan det räcka gott med fortsatt eller parallell regelbunden kontakt med dietist för att få svar på dina frågor och komma tillbaka till en hälsosam kosthållning igen. (Vid nytillkomna symptom eller diagnos eller mer omfattande psykologisk begränsning kopplat till diagnosen behöver du samtidigt ha kontakt med psykolog eller KBT-terapeut. Jag kan också komma att tipsa dig om en internetbaserad vårdform för vissa av ätstörningsdiagnoserna att följa parallellt med din dietistbehandling.)

 

Det vi tillsammans kan jobba med är att skapa nya rutiner för måltidsordning, samtala kring energinivåer, näringssammansättning och näringsbehov och i din takt utmana din nuvarande kosthållning med nya mer konstruktiva, och på sikt, hälsosamma sätt att se på maten.

 

Steg för steg

Vi förändrar kosten steg för steg och reflekterar kring vad förändringarna gör med ditt mående i en takt så att du själv ska förstå hur det fungerar. Fokus är på förändringar av mer fysiologisk karaktär - ork, magbesvär, huvudvärk, träningsprestation m.m. och syftar inte till att i första hand utmana dina psykologiska besvär kopplat till sjukdomen (det är istället psykologer eller inriktade KBT-terapeuter toppenproffs på!). Under behandlingens gång brukar dock patienterna säga att det känns lättare att äta sådant som tidigare har känts obekvämt, att man har bättre rutiner nu än innan och att man fått större förståelse för vad för typ och mängd energi som kroppen behöver samt att tankarna på mat inte längre tar upp alla dygnets timmar.

 

Träning

Du behöver inte helt sluta att träna när du genomgår en behandling för ätstörning, men det är viktigt att förstå vilket energibehov du har jämfört med din aktivitetsnivå. Är det svårt att hålla vikten eller nå upp till denna mängd mat och dryck kan man tillfälligt behöva minska mängden träning ett tag tills man känner att man har möjlighet att äta tillräckligt igen för den mängden. En hög träningsdos kopplat till för lågt intag kan också leda till prestationsnedsättning, ökad skadebenägenhet eller ökad muskelnedbrytning. Det är därför viktigt att ta tag i problemen så snart man kan för att undvika ytterligare komplikationer. Idrottare som äter för lite under en längre period kan ibland känna igen sig i symptom samlade under begreppet RED-S - Relative Energy Deficiancy in Sports, det är ingen klinisk ätstörningsdiagnos men kan i vissa fall bero på ett ätstört beteende och bör utredas. Här kan du läsa mer om det.

 

Vikt m.m.

Vid förmodad eller konstaterad undervikt eller snabb viktnedgång är det alltid prioriterat att stanna av viktnednedgången inom någon eller några veckor samt inom rimlig tid därefter återfå en hälsosam vikt, därför behöver vi fråga om din kroppsvikt och vikthistorik. En ofrivillig viktnedgång ska tas om hand så snart som möjligt - i första hand kontrollera, i andra hand stanna av och i tredje hand vända, beroende på utgångspunkt och rådande kroppsvikt. Ätstörning kan också bidra till en ofrivillig snabb viktuppgång, inte sällan efter en tids hetsätningsproblematik, då skiljer sig själva viktnedgångsbehandlingen från en person utan hetsätning, men det brukar gå fint att efter ett tag också behandla detta och återgå till sin "normala" vikt förutsatt att hetsätningen behandlas parallellt. På mottagningen finns möjlighet att använda vågen på plats, vid videomöten behöver du däremot själv ha tillgång till en våg i de fall förmodad undervikt eller snabb/ofördelaktig viktnedgång misstänks.

 

⇢ Vid en svår eller mycket svår undervikt hänvisar vi enbart till läkarmottagning för bedömning och behandling i enighet med dessa direktiv, och du är välkommen till oss igen när din vikt nått såpass att du på egen hand kan äta, dricka och tillaga mat samt ta till dig råden som ges under behandlingen här. Hör av dig till oss innan din bokning om du är osäker på om vi kan hjälpa dig eller ej.

⇢ Har du stor ångest eller oro inför att göra förändringar eller just nu befinner dig i en pågående tuffare ätstörning behöver du innan, eller parallellt med, dietistbehandlingen ha kontakt med psykolog för att ge dig själv möjligheten att ta till dig kostråden. Då kostbehandlingen hos Idrottsdietisten syftar till att förändra din kost behöver du som patient vara motiverad till förändring, även om vi alltid tar det så sakta som vi behöver för att komma framåt i kostbehandlingen. Jag som dietist tar givetvis hänsyn till dina pågående utmaningar men kan inte på ett djupare plan vägleda dig kring dina mentala utmaningar, kontakta då först en privat psykolog, din Vårdcentral eller BUP. Jag hänvisar dig gärna till en särskild privat psykolog om du vill ha hjälp med det.

Det kan vara bra att veta att Idrottsdietisten finns i lokaler som inte liknar en klassisk sjukhusmiljö, och vi har alla  "vanliga" kläder på oss (ej sjukhusklädsel), vilket kan kännas skönt för många med tidigare negativa erfarenheter av en sjukhusvistelse kopplat till sin ätstörning.

 

Välkommen!

Vill du boka in en tid för att samtala kring din kost hos Leg. Dietist på Idrottsdietisten, klicka på knappen nedan så kommer du till bokningssidan. Varmt välkommen!

Övriga diagnoser:

 

Övervikt/Fetma - Viktnedgång

För att gå ner i vikt krävs en förändring av kosten, ofta i kombination med ökad eller justerad träning. Läs mer om viktnedgång här.

Undervikt

För dig med en undervikt orsakad av ett för lågt energiintag hjälper besök hos Idrottsdietisten dig. Det kan även gälla dig som är på väg mot en ofördelaktig vikt och vill stanna innan det gått för långt. Läs mer här.

IBS (Irritable Bowel Syndrome)

IBS är en diagnos som ofta går att lindra med rätt kost. Läs mer om IBS här.

 

Idrottsnutrition

Som idrottare är kosten mycket viktigt och kan vara det som skiljer vinst eller förlust. Läs mer om idrottsnutrition här.

 

Övrigt

Har du andra funderingar kring din kost eller vill få en översyn på om du äter som du ska? Här ryms bland annat allergier, överkänslighet eller vegetarian- eller vegankost. Läs mer här.

Idrottsdietisten Josefine D foto färg.JPG

På mottagningen möter du

Leg. Dietist Josefine som följer dig under hela din resa.

bottom of page