top of page

KOSTRÅDGIVNING VID ÄTSTÖRNING

- Leg. Dietist kan hjälpa dig att hitta rätt

 

Idrottsdietisten är din privata dietist! Hit kan du komma med eller utan remiss från läkare, men ibland kan det vara nödvändigt att ta prover eller liknande hos din vårdcentral för att få den bästa behandlingen hos oss. Har du inte möjlighet att ta dig till oss i Göteborg ses vi istället via videomöten online. All rådgivning och behandling är förankrad i vetenskapen och följer hela tiden nya rön och studier inom ämnet. Kostrådgivningen fokuserar på dig som individ där varje människa är unik och kräver individuellt bemötande för att lyckas nå sitt mål. Vi är noga med att hitta dig där du är och strävar inte efter att förändra dig, mycket hellre vanorna, på så sätt blir också kostförändringen mer långsiktigt hållbar.

 

Ätstörningar

 

   ⇢ Antal möten = ca 6-20 träffar

 

Ätstörningar kan ta sig många former. Ibland, men inte alltid, har personen också undervikt eller pågående viktnedgång. Anorexi med eller utan undervikt och bullemi (hetsätning med kompensatoriskt beteende) är exempel på ätstörningsdiagnoser, men även personer med ortorexi kan behöva stöttning av dietist för att komma tillrätta med sina tankar om kost och träning. Ätstörningar kan, förutom att bidra till ofördelaktiga tankar kring mat och restriktivt ätande, också leda till trötthet, nedstämdhet, näringsbrister, magproblem, mensbortfall och benskörhet.

Idrottsdietisten kan hjälpa dig som vill komma ur en ofördelaktig relation till din kost och/eller nå en hälsosam vikt. En ätstörningsbehandling hos dietist är långsiktig och stressas inte fram. Har du en lättare form av ätstörning eller redan genomgått psykologisk behandling under en period kan det vara gott nog med regelbunden kontakt med dietist för att få svar på dina kostrelaterade frågor och sakta komma tillbaka till en hälsosam kosthållning igen. Det vi tillsammans kan jobba med då är att skapa nya rutiner för måltidsordning, samtala kring energinivåer, näringssammansättning och behov, och i din takt utmana din nuvarande kosthållning med nya mer konstruktiva och på sikt hälsosamma sätt att se på maten.

 

Tränar man hårt kan en ätstörning också leda till prestationsnedsättning, ökad skadebenägenhet eller ökad muskelnedbrytning. Det är därför viktigt att ta tag i problemen så snart man kan för att undvika ytterligare komplikationer. Idrottare som äter för lite under en längre period kan ibland känna igen sig i symptom samlade under begreppet RED-S - Relative Energy Deficiancy in Sports, det är ingen klinisk ätstörningsdiagnos men kan bero på ett ätstört beteende och bör utredas.

⇢ Har du stor ångest eller oro inför att göra förändringar eller just nu befinner dig i en pågående tuffare ätstörning behöver du innan, eller parallellt med, dietistbehandlingen ha kontakt med psykolog för att ge dig själv möjligheten att ta till dig kostråden. Då kostbehandlingen hos Idrottsdietisten syftar till att förändra din kost behöver du som patient vara motiverad till förändring, även om vi alltid tar det så sakta som vi behöver för att komma framåt i kostbehandlingen. Jag som dietist tar givetvis hänsyn till dina pågående utmaningar men kan inte på ett djupare plan vägleda dig kring dina mentala utmaningar, kontakta då först en privat psykolog, din Vårdcentral eller BUP.

 

Vid samtidig förmodad eller konstaterad undervikt eller snabb viktnedgång är prio ett alltid att återfå en hälsosam vikt, därför behöver vi ofta fråga om kroppsvikt och din vikthistorik. På mottagningen finns möjlighet att använda vågen på plats, vid videomöten behöver du däremot själv ha tillgång till en våg i de fall förmodad undervikt eller snabb/ofördelaktig viktnedgång misstänks.

Det kan vara bra att veta att vi finns i lokaler som ej liknar en klassisk sjukhusmiljö, och vi har alla  "vanliga" kläder på oss (ej sjukhusklädsel), vilket kan kännas skönt för många med tidigare negativa erfarenheter av en sjukhusvistelse kopplat till sin ätstörning.

 

Vill du boka in en tid för att samtala kring din kost hos Leg. Dietist på Idrottsdietisten, klicka på knappen nedan så kommer du till bokningssidan. Varmt välkommen!

Övriga diagnoser:

 

Viktnedgång

För att gå ner i vikt krävs en förändring av kosten, ofta i kombination med ökad eller justerad träning. Läs mer om viktnedgång här.

IBS (Irritable Bowel Syndrome)

IBS är en vanlig diagnos som ofta går att lindra med rätt kost. Läs mer om IBS här.

 

Idrottsnutrition

Som idrottare är kosten mycket viktigt och kan vara det som skiljer vinst eller förlust. Läs mer om idrottsnutrition här.

 

Allergier och överkänslighet

Laktosintollerens, allergier, celiaki (glutenintolerens) är exempel på tillstånd som kräver kostbehandling. Läs mer om allergier och överkänslighet här.

Vegetarisk kost

Som vegetarian eller vegan är det viktigt att ha god koll på vad man äter för att få i sig det kroppen behöver. Läs mer om vegetarisk kost här.

 

Övrigt

Har du andra funderingar kring din kost eller vill få en översyn på om du äter som du ska är vi platsen för dig. Låt Idrottsdietisten hjälpa dig att räta ut frågetecken och hjälpa dig mot ett mer hälsosamt du! Kontakta oss för att boka in en tid.

Idrottsdietisten Josefine D foto färg.JPG

På mottagningen möter du

Leg. Dietist Josefine som följer dig under hela din resa.

bottom of page