top of page

KOSTRÅDGIVNING - ÖVRIGT | Leg. Dietist

 

Idrottsdietisten är din privata dietist sedan 2014. Hit kan du komma utan remiss från läkare, men ibland kan det vara nödvändigt att ta prover eller utredas hos din vårdcentral för att få rätt behandlingen hos oss. Har du inte möjlighet att ta dig till Göteborg ses vi istället online. All rådgivning och behandling är förankrad i vetenskapen och följer nya rön och studier inom ämnet. Idrottsdietisten är noga med att hitta dig där du är, och råden ges på individnivå, på så sätt blir kostförändringen också mer långsiktigt hållbar.

Nedan finner du information om kostrådgivning vid Metabola Syndromet (eller något utav symptomen: förhöjt blodsocker, försämrade kolesterolvärden, högt blodtryck, bukfetma, högt BMI eller diabetes typ 2), födoämnesallergier eller önskan om vägledning vid vegansk eller vegetariansk kost.

 

Metabola Syndromet - kolesterolvärden, förhöjt blodsocker, diabetes typ 2 m.m.

             

⇢ Antal möten = 3-10 träffar

Vid förstadie till Diabetes typ 2, försämrade kolesterolvärden, högt blodtryck eller andra fynd som läkare gjort där livsstil, träning och kost kan påverka kan kostomläggning hos Leg Dietist bidra till förbättrade värden. Samlingen av dessa symptom, tillsammans med en övervikt eller fetma samt ett för stort bukomfång, kallas "Metabola Syndromet". Ett BMI eller bukomfång över rekommendationen kan tillsammans med andra riskfaktorer såsom övervikt eller fetma, rökning, stress, avvikande kolesterolvärden, högt blodtryck m.m. orsaka bland annat hjärt- kärlproblematik, diabetes typ 2 och ökad risk för olika typer av cancerformer. Vi ser över vilka förändringar du kan göra i din vardag idag och tar praktiska och smarta steg framåt för att hjälpa dig att nå dit.

 

Ett tillfälligt högt blodsocker är inte nödvändigtvis oroande, särskilt inte om du nyss ätit, men är blodsockret oftare förhöjt kan det visa på ett förstasteg mot diabetes typ 2 som skall behandlas. Det som kallas långtidssocker, eller långtidsblodsocker har förkortningen HbA1c i dina provsvar, och kan visa oss hur blodsockret varit över en längre tid och är en god markkör för hur kroppens förmåga att hand om blodsockret är. En kostförändring och viktnedgång kan vanligtvis förbättra dessa värden.

Avvikande kolesterolvärden kan också till viss del behandlas med rätt kost. Den genetiska delen av dessa värden finns dock också så ibland räcker det inte endast med rätt kost, men brukar vara en rekommendation att först prova att ändra om det är möjligt.

Högt blodtryck kan bero på flertalet orsaker, men tror din läkare att ditt förhöjda blodtryck (hypertoni) är orsakat av livsstil, övervikt är det möjligt att en viktnedgång och kostförändring kan hjälpa dig att förbättra detta.

Varmt välkommen att boka in dig hos oss för hjälp!

Allergier och överkänslighet

⇢ Antal möten = ca 1-3 träffar

 

Laktosintollerens, födoämnesallergier och celiaki (glutenintolerens) är exempel på tillstånd som kräver kostbehandling. Genom att utesluta särskilda livsmedel minskar besvären men det är viktigt att inte utesluta något i onödan. Tar man bort en stor livsmedelsgrupp är risken att man på sikt får bristsjukdomar istället. Vi hjälper dig att lära dig hur du får en väl sammansatt kost trots allergi eller överkänslighet.

Föra att behandla din allergi ska du först ha gjort ett blodprov hos din vårdcentral eller läkare som påvisar att antikroppar mot ämnet finns i din kropp. (De så kallade IgG-testerna man kan beställa hos alternativbehandlare har inte kliniskt stöd eller tillförlitlighet när det gäller allergier och ska därför inte ses som underlag till sjukvård.) Laktosintollerens är dock undantaget som inte kräver ett blodprov för att fastställas.

Exempel på allergier som skall behandlas med hjälp av rätt kost:

  • Celiaki (Glutenintolerens)

  • Mjölkproteinallergi

  • Äggallergi

  • Nötallergi (jordnötter, hasselnötter, mandel, m.m.)

  • Korsallergier

  • Histaminintolerens

  • Laktosintolerens  m fl.

Ta med dig journalkopior eller provsvar från din läkare så har vi det som underlag för vårt möte. Vi kan också hänvisa dig till en privatmottagning (Göteborg) med läkare som kan ta prover för dig innan ditt besök hos oss, om inte din vårdcentral redan gjort detta. Varmt välkommen!

Vegetarisk eller Vegansk Kost

 

    ⇢ Antal möten = 1-5 besök beroende på utgångspunkt och behov. Vid samtidig önskan att at tag i t ex vikförändring eller behandling för idrottsnutrition eller ätstörning kan behovet av antalet träffa öka.

 

Som vegetarian eller vegan är det viktigt att ha god koll på vad man äter för att få i sig det kroppen behöver. Även om du äter helt vegansk kost eller inkluderar mejeriprodukter, ägg och fisk är det bra att gå igenom sin kost för att förhindra eventuella näringsbrister. Innan du träffar vår Dietist kan det vara bra att hos läkare ha tagit prover för näringsbrister som  t ex järn, B12 och andra prover som kan vara bra att ha koll på. Ta då med dig provsvarslistan eller maila den till oss inför ditt första möte. Vi kan också hänvisa dig till en privatmottagning (Göteborg) med läkare som kan ta prover för dig innan ditt besök hos oss, om inte din vårdcentral redan gjort detta.

Välkommen att boka tid!

Övriga diagnoser:

 

Övervikt/Fetma - Viktnedgång

För att gå ner i vikt krävs en förändring av kosten, ofta i kombination med ökad eller justerad träning. Läs mer om viktnedgång här.

IBS (Irritable Bowel Syndrome)

IBS är en diagnos som ofta går att lindra med rätt kost. Läs mer om IBS här.

 

Idrottsnutrition

Som idrottare är kosten mycket viktigt och kan vara det som skiljer vinst eller förlust. Läs mer om idrottsnutrition här.

 

Ätstörningar

Idrottsdietisten hjälper dig som vill komma ur en ofördelaktig relation till din kost. För lättare ätstörningar kan det ibland räcka med kontakt hos Leg. Dietist. Läs mer om ätstörningar här.

Undervikt

För dig med en undervikt orsakad av ett för lågt energiintag hjälper besök hos Idrottsdietisten dig. Det kan även gälla dig som är på väg mot en ofördelaktig vikt och vill stanna innan det gått för långt. Läs mer här.

På mottagningen möter du

Leg. Dietist Josefine som följer dig under hela resan tillsammans.

⇢ Du vet väl att du även kan få hjälp online via video? Praktiskt om du inte har möjlighet att komma hit till mottagningen!

bottom of page