top of page

I Stockholm på medicinskt nätverk om ätstörningar

Idrottsdietistens Leg. Dietist var i helgen i Stockholm på friidrottsmedicinsk nätverksträff i samband med Finnkampen om ämnet Kost och Ätstörningar. Viktiga diskussioner och intressanta föreläsningar av bland annat Prof Angelica Lindén Hirschberg från Karolinska Institutet som forskar på kvinnors hälsa och hormonrubbningar i samband med ätstörningar.

Långvariga ätstörningar (eller ortorexi som är den typ av ätsstörning som ofta förknippas med ökad träningsdos) kan för både män och kvinnor leda till undernäring och viktnedgång, men även minskad prestationsförmåga, hormonobalanser, stressfrakturer och benskörhet - symptom som verkligen inte hör ihop med en elitsatsning eller elitidrott. Trots det lider många idag av någon form av stört ätbeteende som ofta också går ut över dennes träning och tävling.

Ätstörningar är en komplex diagnos vars uppskomst ofta har flera orsaker men viktigt är ju att vi gör vad vi kan för att göra idrotten till en trygg punkt för de aktiva. Med uppmärksamma tränare och klubbar med en plan kan vi ta tag i problemen innan de blivit för stora. Idrotten har inget totalansvar för den aktives ohälsa, men fyller ofta en funktion som stöd och vägledning vilken vi ska ta till vara på.

Som tränare är det bra att ha ett öppet samtalsklimat till sina idrottare, även om kosten, och att tidigt prata om mat och matens betydelse för prestationen, utan pekpinnar. Var sedan uppmärksam på om den aktive snabbt går ner i vikt, börjar lägga till egna träningspass utöver den planerade, tappar ork eller drar sig undan från gruppen. Våga fråga och erbjud hjälp för samtal och rådgivning. Kom ihåg att ni som tränare inte behöver vara experter på även detta utan slussa hellre vidare till någon som är van att prata om detta och är kunnig i sitt ämne. Det går att förbättra ett ofördelaktigt ätbeteende men ofta behöver den aktive också hjälp av utomstående för att helt tillfriskna. Här kan bland annat en duktig dietist kopplas in som en del av ett stöttande team. Även läkare, psykolog och sjukgymnast kan agera som stöd och hjälp för den som behöver hjälp att komma tillrätta med sin sjukdom.

Andra typer av ätstörningar förutom just ortorexin är anorexi, bullemi, UNS mm som alla kan drabba även idrottare men har lite olika karaktär.

 

Behöver du eller någon du känner råd eller hjälp? Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig eller guidar dig rätt. 💙

/ Josefine, Leg. Dietist - Idrottsdietisten

Senaste inlägg
bottom of page