top of page

COVID-19 - Särskilda förhållningsregler för bokade besök

Mottagningen är öppen och tar emot kunder och patienter enligt ordinarie schema. Här är de  särskilda förhållningsregler som vi följer för att göra det tillsammans på bästa sätt! From 1/4 2022:

Ordinarie avbokningsregler gäller. Av-/Ombokning senast 48 h innan bokat möte, annars debiteras hela summan. Vid sjukdomssymptom genomför vi samtliga möten digitalt (video eller telefon).

 

Vid symptom på eller konstaterad Covid-19 utan symptom hos dig eller någon i din närhet genomförs mötet utan undantag via video eller telefon. Zoom används som förstahandsval. Se till att ha egen personvåg hemma för digitalt uppföljningsmöte i de fall där viktmonitorering är en väsentlig del av behandlingen.

Munskydd används inte längre per automatik under mötena men finns här om du önskar att vi använder detta när vi ses. Handsprit finns i mötesrummet.

 

Ta hand om er och välkomna att boka in er för fysiskt eller digitalt möte vid behov! 💙

bottom of page