top of page

COVID-19 - Särskilda förhållningsregler för bokade besök

Ordinarie avbokningsregler gäller. Av-/Ombokning senast 48 h innan bokat möte, annars debiteras hela summan (du kan välja mellan att antingen swisha beloppet på egen hand (+0 kr) eller invänta faktura med 7 dagars förfallodat (+49 kr)). Vid pågående virussjukdom genomförs samtliga möten digitalt (video eller telefon), alternativt ombokas mötet utan extra kostnad till en ny mötestid inom tio dagar (skulle inget nytt möte bokas in inom denna tid får du stå för kostnaden för det uteblivna ordinarie besöket i sin helhet och boka in ett nytt besök därefter).

 

Med symptom på Covid-19, eller konstaterad Covid-19 utan symptom hos dig eller någon i din närhet, genomförs mötet utan undantag via video eller telefon. Zoom används som förstahandsval. Se till att ha egen personvåg hemma för digitalt uppföljningsmöte i de fall där viktmonitorering är en väsentlig del av behandlingen.

Munskydd används inte längre per automatik under mötena men finns här om du önskar att vi använder detta när vi ses. Handsprit finns i mötesrummet.

 

Ta hand om er och välkomna att boka in er för fysiskt eller digitalt möte vid behov! 💙

bottom of page